Informacje o projekcie

Dział: Info CEW
Czytany 6974 razy
Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach to Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 1. Rozwój i innowacje w MŚP, Działania 1.5. Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych, Poddziałania 1.5.1. Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych.

 

Wartość projektu wyniosła 6 710 071,89 PLN,
Poziom dofinansowania to 75% kosztów kwalifikowalnych.
Kwota dofinansowania wynosi 4 909 479,00 PLN.

Przedmiotem projektu jest modernizacja i zagospodarowanie funkcjonalno – użytkowe budynku zlokalizowanego w Chojnicach przy ul. Piłsudskiego 30 a, w celu utworzenia Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego. W ramach projektu dokonano przebudowy i rozbudowy obiektu przeznaczonego dla firm innowacyjnych o łącznej powierzchni 1 426,43 m2, w tym:

 • Inkubatory Technologiczne zajmują powierzchnię użytkową - 217,86 m2
 • Sala konferencyjna zajmuje powierzchnię użytkową - 165,29 m2

Celem nadrzędnym projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firm z powiatu chojnickiego i człuchowskiego poprzez utworzenie Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego w Chojnicach. Celem bezpośrednim jest stworzenie przestrzeni i funkcjonalności zapewniającej kreowanie procesów proinnowacyjnych w subregionie chojnicko-człuchowskim. Projekt zakłada również stworzenie nowego produktu, jakim są specjalistyczne usługi szkoleniowe i doradcze.

Idea projektu Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach wynika bezpośrednio z zapisów Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego dotyczącej infrastruktury dla rozwoju firm innowacyjnych i jest to priorytetowe działanie.

Utworzenie CEW w Chojnicach przyczynia się do wdrażania strategii RIS-P na poziomie lokalnym. Zadaniami CEW są m.in. wynajem powierzchni pod inkubatory, szkolenia i doradztwo w zaawansowanych technologiach dla MŚP oraz kształtowanie świadomości kultury proinnowacyjnej wśród lokalnej społeczności.

W/w cele są tożsame z celami RIS-P m.in. z celem generalnym: Zbudowanie skutecznego i sprawnego systemu wspomagania rozwoju innowacji dla osiągnięcia wysokiej konkurencyjności regionu. Kształtowanie kultury innowacyjnej i edukacja proinnowacyjna oraz wsparcie rozwoju obszarów poza aglomeracją trójmiejską poprzez innowacje, to jedne z głównych celów.

Jako odbiorców CEW zdefiniowano następujące grupy:

 • nowo tworzone firmy innowacyjne lub działające od kilku miesięcy na rynku – lokatorzy inkubatora technologicznego,
 • firmy z terenu powiatu chojnickiego i człuchowskiego,
 • młodzież i dzieci uczące się.

Zakres działania CEW obejmuje w szczególności rozwój gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie efektywnych powiązań pomiędzy nauką i biznesem,

 • wspieranie i stymulowanie przedsiębiorczości innowacyjnej,
 • działalność edukacyjno – szkoleniową, w tym w ramach “Eksrerymentarium”,
 • działalność promocyjną, w tym promocję przedsiębiorczości, innowacyjności i aktywnej edukacji,
 • współpracę z partnerami lokalnymi, regionalnymi oraz międzynarodowymi w zakresie rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych,
 • zarządzanie rozwojem Inkubatora Technologicznego – specjalistycznego ośrodka wspierania przedsiębiorczości innowacyjnej,
 • działania na rzecz zwiększania absorpcji innowacji i wiedzy w przedsiębiorstwach,
 • świadczenie specjalistycznych usług proinnowacyjnych.

Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach pozwala na wytworzenie wokół tej instytucji środowiska przyjaznego tworzeniu nowych i rozwojowi istniejących firm innowacyjnych oraz kształtowaniu postaw proinnowacyjnych wśród dzieci i młodzieży. Przewiduje się, iż dzięki działalności CEW (w niedługim czasie) możliwe będzie tworzenie większej liczby produktów zaawansowanych technologicznie, które generować będą wysoką wartość dodaną w subregionie. Przełoży się to bezpośrednio na tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy w lokalnej gospodarce, która tym samym sukcesywnie będzie stawać się lokalną gospodarką opartą na wiedzy.

Jak pokazują przykłady europejskie (chociażby brytyjskie), w krajach w których tworzone były lokalne instytucje o podobnej funkcjonalności jak CEW, odnotowywany był realny wpływ na gospodarkę subregionów (wzrost miejsc pracy, wzrost przychodów z tytułu działalności innowacyjnej, itd.). Tendencje rozwojowe w tych krajach wskazują przy tym ciągle rosnące zainteresowanie ofertą tego typu instytucji.

 

 

Centrum Edukacyjno Wdrożeniowe

Celem nadrzędnym projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firm z powiatu chojnickiego i człuchowskiego poprzez utworzenie Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego w Chojnicach. Celem bezpośrednim jest stworzenie przestrzeni i funkcjonalności zapewniającej kreowanie procesów proinnowacyjnych w subregionie chojnicko-człuchowskim. Projekt zakłada również stworzenie nowego produktu, jakim są specjalistyczne usługi szkoleniowe i doradcze.

Strona: cewchojnice.eu
Więcej w tej kategorii: Biznes i edukacja »
Eksperymentarium

Śniadania biznesowe

Konferencje, szkolenia, targi itp

Zielony Tydzień Zawodowca

Zielony Tydzień Zawodowca

12 Lut 2024 Konferencje i szkolenia

Bezpieczna praca i środowisko

Bezpieczna praca i środowisko

23 Paź 2023 Konferencje i szkolenia

Konsultacje dla klimatu

Konsultacje dla klimatu

19 Paź 2023 Konferencje i szkolenia

CEW na Facebooku

Biuletyn Informacji Publicznej
 

O projekcie

Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach to Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Więcej

Na stronie

Odwiedza nas 920 gości oraz 0 użytkowników.

Dane kontaktowe

 • ul. Piłsudskiego 30 a,
  89-620 Chojnice
 • +48 52 334 44 50
 • +48 52 334 44 51