Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem CEW.251.05.2024 o zamówieniu p.n.: Remont elewacji szklanej w budynku położonym przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30a, na działce nr 4382 w Chojnicach Termin składania ofert: 13 czerwiec 2024
Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem CEW.251.04.2024 o zamówieniu p.n.: Remont komina ceglanego budynku przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30a, na działce nr 4382 w Chojnicach Termin składania ofert: 20 luty 2024
Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem CEW.251.03.2024 o zamówieniu p.n.: Remont elewacji południowej w budynku przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30a, na działce nr 4382 w Chojnicach Termin składania ofert: 20 luty 2024
Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem CEW.251.20.2024 o zamówieniu na usługi p.n.: Modernizacja systemu alarmowania pożarowego w budynku przy Marsz. J. Piłsudskiego 30b, na działce nr 4381 w Chojnicach – Etap I zgodnie z projektem przedstawionym przez zamawiającego wraz z przeszkoleniem personelu Termin składania ofert: 20 luty 2024
Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem CEW.251.11.2023 o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi: Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania: Kompleksowa usługa sprzątania budynków położonych przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30, 30a i 30b w Chojnicach Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, na platformie zakupowej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/cewchojnice/proceedings
Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem CEW.251.10.2023 o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi: Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania: Kompleksowa usługa sprzątania budynków biurowych położonych przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30, 30a, 30b w Chojnicach, koszenie terenów zielonych oraz odśnieżanie parkingów przyległych do budynku Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy…
Na podstawie Rozdziału XIV ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi z dnia 10.05.2023 roku, Zamawiający: Powiat Chojnicki / Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30 a, 89-600 Chojnice, informuje, że w niniejszym postępowaniu u udzielenie zamówienia publicznego, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Jako najkorzystniejszą ofertę w ramach ww. zamówienia publicznego wybrano ofertę Wykonawcy: Wyższa Szkoła…
Na podstawie Rozdziału XIV ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi z dnia 11.05.2023 roku, Zamawiający: Powiat Chojnicki / Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30 a, 89-600 Chojnice, informuje, że w niniejszym postępowaniu u udzielenie zamówienia publicznego, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Jako najkorzystniejszą ofertę w ramach ww. zamówienia publicznego wybrano ofertę Wykonawcy: Wyższa Szkoła…
Postępowanie nr CEW.251.6.2023 zostało unieważnione. W załączeniu uzasadnienie.
Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem CEW.251.9.2023 o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi: Organizacja i przeprowadzenie kursu dla uczestników projektu „Podnosimy kompetencje zawodowe" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 5: Zatrudnienie, Działanie 5.5: Kształcenie ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zwanych dalej „usługą społeczną": Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu: …
Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem CEW.251.8.2023 o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi: Organizacja i przeprowadzenie kursu dla uczestników projektu „Podnosimy kompetencje zawodowe" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 5: Zatrudnienie, Działanie 5.5: Kształcenie ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zwanych dalej „usługą społeczną": Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu…
Eksperymentarium

Śniadania biznesowe

Konferencje, szkolenia, targi itp

Zielony Tydzień Zawodowca

Zielony Tydzień Zawodowca

12 Lut 2024 Konferencje i szkolenia

Bezpieczna praca i środowisko

Bezpieczna praca i środowisko

23 Paź 2023 Konferencje i szkolenia

Konsultacje dla klimatu

Konsultacje dla klimatu

19 Paź 2023 Konferencje i szkolenia

CEW na Facebooku

Biuletyn Informacji Publicznej
 

O projekcie

Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach to Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Więcej

Na stronie

Odwiedza nas 67 gości oraz 0 użytkowników.

Dane kontaktowe

  • ul. Piłsudskiego 30 a,
    89-620 Chojnice
  • +48 52 334 44 50
  • +48 52 334 44 51